A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

Số: 93 /QĐ-KTUBND HUYỆN THƯỜNG TÍN

TRƯỜNG MN CHƯƠNG DƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2020 - 2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN CHƯƠNG DƯƠNG

 

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGD&ĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non;

Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Nay công nhận 36 giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Giáo viên, nhân viên giỏi cấp trường, năm học 2020 - 2021 (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Những giáo viên có tên tại điều 1 được cấp giấy chứng nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học  2020 - 2021.

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi có giá trị trong năm học  2020 - 2021.

          Điều 3: Các tổ chuyên môn, các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo)

- Như điều 3 (để thực hiện);                                     

- Lưu VT, TĐ-KT.                     

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phùng Thị Thu Hằng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 1